Советы юристов


Допомога при народженні та послуга “муніципальна няня”. Розмір допомоги на дитину у 2020 році.

Допомога при народженні дитини

Держава встановлює державну допомогу при народженні дитини за для забезпечення її повноцінного розвитку.

Матеріальна допомога, гарантована державою є власністю дитини, а тому, матеріальний стан батьків не має значення. Матеріальна допомога виплачується всім.

Для того, аби її отримати, одному з батьків (опікуну) необхідно звернутись до органу соціального захисту населення з відповідною заявою протягом 12 місяців з дня народження дитини. У разі пропуску строку-він не поновлюється та втрачається відповідне право на отримання грошових коштів.

Разом із цим Держава оптимізувала процедуру отримання відповідної допомоги. На теперішній час є можливість оформити допомогу онлайн на порталі: https://e-services.msp.gov.ua/

Відшкодування за муніціпальну няню. 

Право на відшкодування за муніципальну няню мають право батькі(усиновлювачи)/опікуни дитини віком до 3 років.

Постановою Кабінету міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68 передбачено процедуру отримання “відшкодування”.

Підставою для отримання відшкодування є укладання офіційного договору з нянею.

Застереження: муніципальна няня – будь-яка фізична особа – підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею. У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

Для отримання компенсації послуги “муніципальна няня” отримувач послуги “муніципальна няня” протягом місяця після укладення договору подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі.

Перелік документів для подання заяви в паперовій формі:

 • заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
 • копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).
 • копію паспорта та РНОКПП;
 • копію свідоцтва про народження;
 • документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Перелік документів для подання заяви в електронній формі:

 • електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
 • скановану копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
 • відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.
 • відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);
 • сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”.

У якому випадку можуть відмовити у наданні відшкодування за муніципальну няню?

 1. Якщо пакет документів необхідний для такого відшкодування був поданий до органу соціального захисту не в повному обсязі.
 2. Відсутня інформація про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Протягом якого строку приямається рішення про відшкодування за муніципальну няню?

З дня подання відповідної заяви до органу соціального захисту протягом 10 робочих днів приймається відповідне рішення. Після призначення компенсаціїї “за послуги муніципальної няні” протягом 3 днів інформується отримувач відповідної послуги. Така компенсація призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Порядок виплати

Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

Кожного місяця до 5-ого числа отримувач послуги “муніципальна няня” подає до органу соціального захисту документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

А вже 10-ого числа відповідного місяця у якому подаються документи на підтвердження – здійснюється виплата.

Розміри виплати при народженні та допомоги на дітей, які будуть у 2020 році.