Советы юристов


Гонорар адвоката (як отримати правову допомогу з найменшими витратми)

Відповідно до ст.30 Закону України “Про адвокатуру і адвокатську діяльність” гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Адвокат, при здійсненні захисту прав Клієнта, несе не тільки матеріальні затрати (кошти на пальне, транспорт, папір, поштові відправлення тощо), а й час на поглиблений аналіз законодавства, судової практики, підготовку додаткових пояснень чи інших процесуальних документів, що є тільки вершиною айсберга.

Враховуючи все вищевикладене, Верховним судом України було врегульовано питання відшкодування витрат, що поніс Клієнт на оплату роботи Адвоката.

На нашу думку, практика, що наразі починає вибудовуватися в нашій країні з цього питання є досить позитивною у розумінні того, що сторона по справі, яка виграла спір, хоче отримати максимальне відшкодування усіх понесених нею витрат у зв’язку з розглядом справи та моральне задоволення.

Саме зацікавлена сторона має вчинити певні дії, спрямовані на відшкодування з іншої сторони витрат на професійну правничу допомогу, а інша сторона має право на обгрунтовані заперечення проти таких вимог.

Відповідне положення міститься у постанові КАС ВС від 15 квітня 2021 року у справі № 160/6899/20.

Витрати на оплату правничої допомоги (у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості) підлягають відшкодуванню незалежно від того, чи сторона вже сплатила їх чи ще має сплатити. Така позиція міститься у постанові Верховного Суду від 03.10.2019 р. у справі № 922/445/19).

Підсумовуючи, можна запевнити в тому, що наші Клієнти, звертаючись до адвокатського бюро Андрія Єрьоменко, не тільки отримують якісну та повну правничу допомогу, а й відшкодування та повернення в судовому порядку понесених витрат на правничу допомогу, судові витрати та, безпосередньо, грошові кошти, що вирішено стягнути судом зі сторони оппонента по суті справи.