Советы юристов


Оскарження рішень Державної митної служби України

Актуальним питанням сьогодення в сучасній Україні є перевезення товарів через митний кордон.

Центральним органом виконавчої влади в Україні, який реалізує державну митну політику і державну політику в сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні законодавства з питань державної митної справи є Державна митна служба України, яка була створена в 2019 році.

Кожен товар, що потрапляє в нашу Державу, проходить через межі митної території України, які іменуються митним кордоном України.

Митною територією України є територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також території вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, створені у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України.

Умови ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію України визначені статтею 374 Митного кодексу України та є рівними правилами, що встановлені для всіх громадян в цілому.

Відповідно до ст. 458 Митного Кодексу України порушенням митних правил є адміністративне правопорушення, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред’явлення їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на митні органи цим Кодексом чи іншими законами України, і за які передбачена адміністративна відповідальність.

Однак, не завжди певні дії або сукупність таких дій є безумовним правопорушенням з боку громадянина-декларанта.

Саме тому, у разі незгоди з рішенням митних органів щодо визначення митної вартості або митного оформлення, декларант (суб’єкт господарювання) може оскаржити ці  рішення у судовому порядку.

Постанова митниці у справі про порушення митних правил може бути оскаржена до місцевого загального суду як адміністративного суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

Скарга (адміністративний позов) на постанову митного органу у справі про порушення митних правил подається у строк, встановлений Кодексом України про адміністративні правопорушення.

У разі пропуску цього строку з поважних причин він за заявою особи, яка подає скаргу (адміністративний позов) може бути поновлений. Разом з цим, у випадку оскарження постанов у справах про порушення митних правил, цей строк складає 10 днів та обчислюється з ухвалення відповідної постанови.

Відповідно до ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Що стосується підсудності скарг на рішення митних органів, то за загальним правилом, згідно з ст. 25 Кодекса адміністративного судочинства України, вони подаються до адміністративного суду, юрисдикція якого поширюється на зареєстроване місцезнаходження відповідача чи позивача, за вибором останнього. У випадку відсутності у позивача зареєстрованого місцезнаходження, скарга подається до адміністративного суду за зареєстрованим місцезнаходженням відповідача.

Вимоги до оформлення апеляційної скарги (позовної заяви), а також до документів, які повинні бути до неї долучені містяться у ст. 160, ст. 161 Кодекса адміністративного судочинства України. У випадку невідповідності апеляційної скарги (позовної заяви) цим вимогам, остання, протягом 5 днів з дня надходження, може бути залишена без руху з визначенням строку для усунення зазначених у відповідній ухвалі недоліків, при чому вказаний строк не може перевищувати 10 днів з дня отримання відповідної ухвали.

Адвокат по митним справам Андрій Єрьоменко, маючи величезний досвід позитивного вирішення митних спорів, надає якісну юридичну допомогу та здійснює захист прав та інтересів своїх клієнтів на всіх стадіях судового розгляду щодо оскарження рішень Державної митної служби України.