Советы юристов


Позбавлення батьківських прав

Підстави позбавлення батьківських прав передбачені ст. 164 Сімейного кодексу України. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона/він:

1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Не можна позбавити батьківських прав особу, яка не виконує  своїх батьківських обов’язків унаслідок душевної хвороби,  недоумства чи іншого тяжкого захворювання (крім хронічного  алкоголізму чи наркоманії) або з інших не залежних від неї причин.

Порядок позбавлення батьківських прав

1. Необхідно встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов’язки. Не виконує вимоги органів опіки та піклування, служб у справах неповнолітніх. Не проходить/ухиляється від лікування (алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, ігроманія)

2. Звернутись до органів опіки та піклування, для отримання відповідного висновку, щодо умов життя і виховання дитини, поведінки бітьків, їх взаємовідносин із дітьми та ставлення до виконання своїх батьківських обов’язків.

3. Звернення до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав.

Позов подається до місцевого суду за місцем реєстрації/ проживання того з батьків, якого хочуть позбавити батьківських прав.

У кого виникає право на звернення до суду?

1) Один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина.

2) Заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому перебуває дитина.

3) Орган опіки та піклування.

4) Прокурор.

5) Сама дитина, яка досягла 14-ти років.

Процедура позбавлення батьківських прав тягне за собою відповідні наслідки для одного з батьків, а саме: особа, позбавлена батьківських прав:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Слід зауважити, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини.

Той з батьків, кого було позбавлено батьківських прав, може звернутись з відповідною позовною заявою до суду, проте слід пам’ятати, що поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом.