Советы юристов


Визнання спадщини відумерлою

Відповідно до ч.1. ст.1277 Цивільного кодексу України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Майном, яке може бути визнаним відумерлим відповідно до ст. 190, 1277 Цивільного кодексу (далі – ЦК) вважається окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки (наприклад, земельна ділянка, будинок, квартира, рахунок в банку тощо).

Майно може бути визнане відумерлим  коли спадкоємці за заповітом і за законом:

  • відсутні;
  • усунуті від права на спадкування;
  • не прийняли спадщину;
  • відмовилися від спадщини.

Відповідно до ст.1283 ЦК України, спадщина, що не прийнята спадкоємцями, має охоронятися до визнання її відумерлою в інтересах спадкоємців, кредиторів спадкодавця, відмооодержувачів.

Органи місцевого самоврядування згідно закону зобов’язані своєчасно виявляти таке майно та звернутися до суду про визнання його відумерлим.

Заява до суду органами місцевого самоврядування про визнання спадщини відумерлою подається лише після спливу одного року з часу відкриття спадщини. До цього органи місцевого самоврядування зобов’язані розміщати інформацію в ЗМІ про охорону такого майна.

Юридичною підставою для визнання майна відумерлим є рішення суду, що набрало законної сили. На підставі рішення суду органи місцевого самоврядування подають заяву до органів реєстраційної служби для отримання Витягу про право власності територіальної громади на відповідне майно.

При цьому, ч.2. ст.1280 ЦК України встановлено, що спадкоємець, вправі вимагати повернення такого майна в натурі, або на грошову компенсацію у випадку його продажу. Слід зазначити, що у випадках коли майно було обміняне на інше чи вибуло з володіння громади з інших підстав (загублене, знищене, вкрадене) спадкоємець не має права на грошову компенсацію. Для цього спадкоємець має подати заяву до суду з відповідною вимогою. В заяві необхідно вказати спорідненість згідно з чергою, поважні причин пропуску строку прийняття спадщини.